Mezinárodní zkoušky a certifikáty

Podrobnosti ke zkouškám na stránkách British Council.

Cambridge Young Learners English Test (YLE)

YLE Cambridgeské zkoušky pro děti (Cambridge Young Learners English Tests) jsou vytvořeny pro děti mezi 7 - 12 lety, které se učí angličtinu jako cizí jazyk na základních nebo jazykových školách. Zkoušky prověřují všechny 4 jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech a mluvení. Byly navrženy s cílem povzbudit kladné zkušenosti z učení (neobsahují žádná hodnocení typu "prospěl/neprospěl"). Každý žák bude oceněn za svou snahu a dostane tak pozitivní impulz do dalšího studia. Většina dětí zkoušky skládá ve své vlastní škole.

Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různých gramatických vazeb a funkcí v autentických životních situacích. Rozlišujeme pět úrovní náročnosti.

Key English Test (KET)

KET První krok pro studenty, kteří chtějí postoupit k vyšším úrovním. KET je určen začátečníkům, je cílem pro ty, kteří chtějí získat základní znalost angličtiny. Zkoušku lze složit po cca. 180-200 hodinách výuky.

Obsah zkoušky:

 1. Čtení & psaní (1 hodina a 10 minut),
 2. poslech (přibližně 30 minut),
 3. mluvení (8 až 10 minut ve dvojici kandidátů).

Preliminary English Test (PET)

PET Testuje komunikativní způsobilost v každé ze čtyř jazykových dovedností asi na úrovni dvou třetin znalostí nutných pro zkoušku FCE. Uchazeč na tomto stupni by se měl jazykově vyrovnat s řadou každodenních situací, které vyžadují použití angličtiny ve své zemi i v zahraničí, v kontaktu s rodilými mluvčími angličtiny i cizinci. K dosažení této úrovně je potřeba okolo 380 hodin studia.

Obsah zkoušky:

 1. Čtení & psaní (1 hodina a 30 minut),
 2. poslech (přibližně 40 minut),
 3. mluvení (10 až 12 min. ve dvojici kandidátů).

First Certificate in English (FCE)

FCE Nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge ESOL. Jedná se o úroveň "více pokročilí" a vyžaduje znalosti všech jazykových schopností. FCE je široce uznávaná v obchodní sféře a průmyslu, např. pro pracovníky v klientských službách nebo pro administrativní práce v bankovnictví, aeroliniích, zásobování atd. a na jednotlivých univerzitních fakultách, technických školách a dalších institucích. Tato zkouška se obvykle podstupuje po 500 až 600 hodinách výuky.

Obsah zkoušky:

 1. Čtení (1 hodina),
 2. psaní (1 hodina a 20 minut),
 3. použití angličtiny (45 minut),
 4. poslech (přibližně 40 minut),
 5. mluvení (přibližně 14 minut).

Certificate in Advanced English (CAE)

CAE Úspěšné složení této zkoušky dokladuje velmi dobrou úroveň znalosti angličtiny. Studenti již dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací - při práci i při studiu. Zkoušku uznává většina britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině.

Obsah zkoušky:

 1. Čtení (1 hodina a 15 minut),
 2. psaní (1 hodina a 30 minut),
 3. použití angličtiny (1 hodina),
 4. poslech (cca. 40 minut),
 5. mluvení (15 minut)

Certificate of Proficiency in English (CPE)

CPE Nejdéle existující a nejnáročnější jazyková zkouška v této řadě. Znamená vysokou úroveň znalostí a uznávají ji instituce vyššího vzdělávání v mnoha zemích, včetně téměř všech univerzit ve Spojeném království. CPE uznávají také mnozí zaměstnavatelé na celém světě.

Obsah zkoušky:

 1. Čtení (1 hodina a 30 minut),
 2. psaní (2 hodiny),
 3. použití angličtiny (1 hodina a 30 minut),
 4. poslech (cca. 40 minut),
 5. rozhovor (v průměru 19 minut).

Business English Certificate (BEC)

BEC Zkoušky Business English Certificates (BEC) jsou navrženy tak, aby otestovaly úroveň anglického jazyka používaného v obchodní sféře, ve službách a administrativě. Kandidáti, kteří chtějí složit tyto zkoušky, nepotřebují konkrétní obchodní znalosti, protože zkoušky hodnotí především schopnost komunikovat v obchodním kontextu. Zkoušky jsou vhodné pro ty, kdo již pracují, a musí komunikovat se svými zahraničními partnery, ale také pro ty, kteří plánují svou kariéru v obchodním sektoru a rádi by zvýšili své šance na pracovním trhu. Zkoušky BEC využívá vzrůstající počet mezinárodních společností v programu rozvoje svých zaměstnanců.

International Legal English Certificate (ILEC)

ILEC ILEC je mezinárodně uznávaná zkouška z právnické angličtiny pro ty, kdo chtějí prokázat svou schopnost komunikovat ústně i písemně s právnickými klienty a odborníky doma i v zahraničí. Zkouška vznikla ve spolupráci University of Cambridge ESOL Examinations a Translegal – vedoucí Evropské společnosti jazykových odborníků v oblasti práva. Zkouška je uznávána předními právními asociacemi, mezi něž patří například European Company Lawyers Association, European Law Students Association, International Association of Young Lawyers a European Young Bar Association.

Zkouška ILEC odpovídá úrovni B2 (Vantage) a C1 (Effective operational proficiency) Evropského referenčního rámce pro jazyky. Zkouška na stupni C1 může sloužit jako doklad jazykové znalosti právnické angličtiny na úrovni potřebné pro práci v mezinárodním prostředí nebo pro studium práv na univerzitách v zahraničí.

International Certificate in Financial English (ICFE)

ICFE je mezinárodně uznávaná zkouška dokládající, že kandidát, jehož mateřským jazykem není angličtina, je schopen používat anglický jazyk efektivně a dorozumět se v prostředí mezinárodních financí a účetnictví. Zkouška vznikla ve spolupráci University of Cambridge ESOL a ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants), největší a nejrychleji rozvíjející se mezinárodní účetní společnosti. Cambridge ICFE je zkouška vhodná jak pro studenty financí a účetnictví, tak i pro účetní a finanční odborníky kteří hledají zaměstnání v mezinárodním prostředí, usilují o profesní růst v rámci vlastní organizace, studují anglický jazyk v rámci vzdělávacích programů nebo chtějí doložit znalost anglického jazyka z oblasti financí a účetnictví

Tisíce vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů po celém světě uznávají Certifikáty Cambridge ESOL jako spolehlivý důkaz o dosažené úrovni znalosti anglického jazyka. Zkouška ICFE odpovídá úrovním B2-C1 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Certifikát na stupni C1 může sloužit jako doklad jazykové znalosti potřebné k práci na manažerské nebo profesionální úrovni nebo jako doklad způsobilosti pro studium na univerzitě.