Metodika

Metodika výuky je zpracovaná týmem autorů publikací Oxford a Cambridge. Na této nehodláme nic měnit. Nejsme zastánci nových úžasných vyučovacích metod, které Vám slibují skvělé výsledky za krátký čas bez minimální námahy.

Navíc pouze používáme vlastní systém opakování, který je individuálně použit podle potřeb každého studenta. Samozřejmostí je vstupní rozřazovací test, který určuje Váš stupeň pokročilosti. Váš pokrok si můžete sami ověřit sérií testů, které budete v průběhu výuky vypracovávat. Tak získáváte Vy nebo Váš zaměstnavatel zpětnou vazbu a kontrolu výsledků.

  • Z času na čas (max. každé 2 měsíce) je kvalita výuky posouzena jiným nezávislým lektorem.
  • Výsledky lektorů jsou pravidelně monitorovány.
  • Výuka je zaměřena na 4 oblasti těchto schopností: psaní, čtení, konverzace, poslech.
  • Součástí učebnic jsou sady CD, DVD a video
  • Součástí výuky je spolupráce s rodilými mluvčími.

Od počátku studia je dlouhodobým cílem připravit studenty na mezinárodní zkoušky Cambridge University.