Obchod

Cambridge

Podrobnosti k jednotlivým kurzům také v angličtině zde.

New International Business English

New International Business English Patnáct lekcí zaměřených na různé náměty zahrnují širokou škálu různých obchodních situací. Kurz poskytuje mnoho příležitostí pro konverzaci a důkladný rozvoj slovní zásoby. Teachers Book nabízí kompletní úvod k cílům a principům kurzu, včetně podrobného postupu pro každý oddíl, doporučené načasování a materiály ke kopírování. Workbook rovněž obsashuje přehled gramatiky. Studentbook nyní obdržíte s CD-ROM, které obsahuje úvod k mezinárodní obchodní zkoušce Business English Certificate, a kompletní test včetně audionahrávky

Business Vocabulary in Use: Advanced

Business Vocabulary in Use: Advanced Publikace pro osobní studium pokročilých studentů,kteří potřebují slovní zásobu pro obchodní a profesní angličtinu. Pečlivým průzkumem s použitím The Cambridge International Corpus bylo dosaženo toho, že 2000 nových slov a výrazů reprezentuje angličtinu, kterou rodilí mluvčí opravdu používají. Kniha obsahuje 50 částí a je sestavena tak, že látka je rozebrána na levé straně a praktická cvičení napravo. Zahrnuje širokou škálu aktuálních obchodních námětů jako např. lidé a organizace, kvalita, strategie, marketing, IT a Internet, etika a globalizace.

English for International Negotiations

English for International Negotiations Angličtina pro mezinárodní obchodní jednání je knihou založenou na metodě studia konkrétních případů. Zahrnuje širokou škálu situací při jednání ve více než 20 zemích světa. Dotýká se takových oblastí jako je cit pro jiné kulturní prostředí, potřebu společného jazyka při jednání a ostatních faktorů, které ovlivňují úspěch a neúspěch jednání.

English for Engineering

English for Engineering Krátký kurz pro osobní studium nebo pro třídu (40-60 hodin) pro inženýry, kteří potřebují angličtinu na pracovišti. Kurz rozvíjí komunikační schopnosti se zaměřením na specializovanou angličtinu.Umožňuje efektivně komunikovat s kolegy a se zákazníky. Kurz zahrnuje tyto oblasti strojírenství:monitoring a kontrola,mechanika,elektrotechnika, postupy a prevence. Autentické aktivity od popisu technického problému a návrhu řešení po práci s výkresy.

Marketing

Marketing Poskytuje slovní zásobu z oblasti marketingu. 50 lekcí - základy marketingu, průzkum, reklama, média a vztahy s veřejností

Media

Media Krátký kurz pro osobní studium nebo pro třídu (40-60 hodin) pro studenty a profesionály pracující v reklamě žurnalistice a ostatních podobných oblastech. Kurz rozvíjí komunikační schopnosti se zaměřením na specializovanou angličtinu a umožňuje efektivně komunikovat.Zahrnuje tyto oblasti: noviny, televize, marketing. 8 samostatných částí umožňuje studentům se zaměřit na pro ně nejdůležitějších oblastí. Autentické učební materiály jako novinové články, filmové scénáře, a blogy pomáhají studujícím se připravit na reálný pracovní život.

IT

Informační komunikační technologie, finanční software a databáze, uplatnění multimédií, e-mail, web design a bezpečnost internetu.


Jako cíl Vašeho studia vám doporučujeme mezinárodní zkoušku BEC.