Právo

Introduction to International Legal English

Kurz určený pro studenty práva nebo nově kvalifikované právníky, kteří potřebují angličtinu pro jejich právní praxi. Zaměření na celou řadu námětů: průmyslové právo, vedení sporu, arbitráž, trestní právo a srovnávací právo. Autentické texty a vzorové studie poskytnuté společností TransLegal - přední evropskou společností právních lingvistů. Zaměření na čtení, psaní, poslech a konverzaci.Kurz byl sestaven skupinou právníků ze Spojených států, Británie a Kanady. Je vhodný pro přípravu ke zkoušce Cambridge ILEC.

International Legal English

Vhodný pro použití ve třídě nebo samostudium, tento kurz pomáhá studentům použít angličtinu v prostředí obchodního práva. Kniha se zaměřuje na různá témata: kontrakty, založení společnosti, vztah mezi dlužníkem a věřitelem, duševní právo. Použití autentických textů. Zaměření na čtení, psaní, poslech a konverzaci. Ideální příprava ke zkoušce Cambridge ILEC.

Professional English in Use Law

45 částí, korporační a komerční právo, bonita, duševní vlastnictví. Ideální jako doplňkové studium ke zkoušce Cambridge ILEC.

Jako cíl Vašeho studia vám doporučujeme mezinárodní zkoušku ILEC.